Acta 3 D´Abril

ASSEMBLEA  ORDINARIA AMPA DIMECRES 3 D’ABRIL DE 2013

 

Comença la reunió a les 16:46 hores amb 10 assistents.

1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

2.- ECONOMIA:

Les despeses de la festa de Falles i de la revista “La Veu del Carles”  han sigut les pressupostades o inferiors. La Revista ha costat 135 euros front als 200 euros pressupostats.

Els comptes bancaris que l’AMPA tenia obert sí que no s’utilitzaven s’han tacant. Queda pendent obrir el compte en el Sabadell Cam abans que finalitze el curs.

3.- DIA DEL LLIBRE: ORGANITZACIÓ DE LA FESTA.

El pròxim 23 d’abril celebrarem a l’escola el dia el llibre. Els pares voluntaris faran de contacontes per parelles distribuint-se per cicles: Infantil, primer i segon de Primària i tercer i quart de Primària. Es proposa que els alumnes de cinqué i sisé facen un teatre o facen de contacontes dels més xicotets.

4.- TROBADES:

Les Trobades d’Escoles en Valencià tindran lloc el proper diumenge 28 d’abril a Benicalap. La nostra escola farà un taller anomenat“ Un somriure i una flor” consisten en fer una flor en goma eva. Marian Tamarit s’encarregarà de comprar i preparar el material amb un pressupost de 50 euros.

5.- CANGURATGE:

Es preveu un desfase en les hores de canguratge de 158 euros a favor de Forcuin. Eixa diferència es cobrirà amb el canguratge que deuen els alumnes de l’extraescolar d’anglès.

6.- CURSET DE CUINA:

Quedava pendent una classe de cuina impartida per Irco. Li proposarem que siga el dia 16 o 17  de maig.

7.- SUGERIMENTS, PRECS I PREGUNTES:

7.1.- Excursions:

La direcció ha confirmat que tots els alumnes de l’escola van a fer eixides en allò que resta del curs motiu pel qual tots el alumnes de les famílies les quals pertanyen a l’Ampa rebran l’ajuda de cinc euros. Els alumnes de sisé rebran a banda dels 5 euros 25 més per al viatge de fi de curs.

 

7.2.-Matrícula extraescolars:

Hi ha famílies que no han pagat la quota de l’AMPA o en el seu defecte la matrícula de les extraescolars, aquesta informació es comunicarà a Forcuin que s’encarregarà de cobrar esta quantitat en l’últim rebut de l’extraescolar de cadascú d’aquests alumnes.

Per a evitar aquesta situació el curs vinent, quan es faça la circular d’informació de les extraescolars s’introduirà una nota avisant que les famílies que no hagen pagat la quota de l’AMPA al mes de desembre i els seus fills vagen a qualsevol extraescolar, se’ls passarà per Forcuin la matrícula junt el rebut de l’extraescolar de gener.

 

 

Finalitza la reunió a les 17:42.