Acta 2 d´Octubre

 

ASSEMBLEA  ORDINARIA AMPA DIMECRES 2 D’OCTUBRE DE 2013

 

Comença la reunió a les 16:45 hores.

1.-  LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.

2.- BENVINGUDA ALS NOUS PARES I MARES A L’ESCOLA.

Donem la benvinguda als nous pares de 3 anys d’infantil. Presentem els membres de la junta de l’Ampa i els oferim la participació en qualsevol tasca de les que ens ocupem. Alguns dels nous pares mostren la seua sorpresa per l’escassa participació de pares que no formen part de la directiva. Se’ls confirma que la reunió està oberta a tota l’associació i fins i tot als no socis (sense dret a vot) però solen acudir pocs pares, a banda de la directiva. En la reunió s’anima a la participació en les reunions i activitats a tots els pares.

3.- PUNTS DESTACATS DEL CONSELL ESCOLAR DEL DIA 23 DE JULIOL.

3.1.- Amb els diners del centre s’han comprat les pissarres digitals de cinqué i sisé, ara ja tenen  tots els cursos.

3.2.-Conselleria és deutora de l’escola.

3.3.- Es va demanar un aparcament de bicicletes que ficaren en la porta de l’escola i que ja s’ha canviat al cantó. S ‘ha demanat un altre.

3.4.- El banc de llibres no ha funcionat com s’esperava. L’escola demana a l’Ampa que s’encarregue d’aquesta tasca per al curs vinent, de forma que tractarem aquest tema per a trobar la millor manera de gestionar-lo.

3.5.- Tablets. Des de Conselleria plantegen ficar en marxa un pla d’introducció de noves tecnologies en les aules sent la decisió de l’equip directiu. La nostra direcció ha estat d’acord i s’ha introduït tablets a cinqué. L’Ampa, a petició de la direcció, s’ha encarregat de buscar l’empresa proveïdora d’internet i que finalment ha sigut Jazztel. L’instal·la ció dins de l‘escola l’ha fet un pare i el titular del contracte i qui assumeix la despesa es l’Ampa per un import aproximat de 38 euros mensuals. La contractació a càrrec de l’Ampa ve motivada perquè l’escola (és a dir, el centre), per normativa, no pot assumir contractes de serveis. L’Ampa acostuma a fer una aportació al centre per a la compra de material didàctic. En aquest cas la necessitat ha sorgit en aquesta qüestió, per la qual cosa s’ha considerat adequat assumir el cost del servei. En funció de l’economia anual de l’associació es veurà si és possible fer addicionalment una aportació per material didàctic.

4.- LECTURA DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012-2013.

La memòria d’activitats queda penjada a la pàgina web.

 

5.- ECONOMIA. Aprovació de les activitats i estimació del pressupost per aquest curs.

Estimem unes despeses de 4.800 euros distribuïts entre les festes de Nadal, Falles i fi de curs, l’ajuda per a les excursions, internet de l’escola, i revista de l’escola. Aquestes despeses s’han de cobrir amb les quotes d’aquest curs i amb els ingressos que normalment obtenim amb la loteria i les festes de Nadal i fi de curs.

6.- EXTRAESCOLARS.

Ha hagut una forta demanda d’extraescolars i s’han format grups de ceràmica, tai – jitsu, tenis, escacs, dibuix, anglés, teatre infantil. No ha eixit grup per falta d’alumnes de pilota  valenciana, i handbol. Les extraescolars contractades a l’empresa FORCUIN (la que fa l’escola matinera), excepte l’anglés de migdia (CAMPBELL), ceràmica (professora independent) i Escacs (Club de Benimaclet)

Si n’hi ha pares interessats en altra activitat que no ha sigut oferida  i formen un grup suficient per a poder fer-la se poden ficar en contacte amb l’Ampa per intentar trobar horari i lloc per fer-la.

Els alumnes no socis de l’Ampa han de pagar una matrícul.la. Els alumnes socis de l’Ampa tenen la matrícul.la pagada per l’Associació. El preu de la matrícula coincideix amb el de la quota de soci. A les activitats extraescolars poden vindre xiquets d’altres escoles però han de pagar la matrícula i el canguratge.

El canguratge es paga en concepte del servei prestat per la persona que cuida el centre mentre es desenvolupen les extraescolars de vesprada (horari de col.legi tancat). El seu import depèn de la duració setmanal i el nombre de xiquets apuntats a l’activitat i oscil·la entre 2 i 3,5 € mensuals, afegits al preu mensual de l’activitat.

7.- COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.

Els pares que formen part d’aquesta comissió han estat preparant des del curs passat una enquesta per a que pares i alumnes valoren aquest tema. L’enquesta serà presentada a la comissió i al consell escolar i després arribarà a les famílies. La psicòloga del centre ajudarà a extraure i valorar el s resultats.

8.- CURSETS PER A PARES I MARES IMPARTITS PER FAPA .

S’han demanat dos cursos: Foment de la lectura i Noves Tecnologies. Es proposa buscar cursos de valencià.

9.- MARES I PARES DELEGATS DE L’AMPA PER CLASSE.

Es proposa establir un pare/mare de contacte entre cada classe i l’Ampa.

10.- PINTAR MURAL EN LA PARET D’INFANTIL.

El mural d’infantil està prou deteriorat i hem pensat fer una proposta a les famílies pera a que presenten el seu projecte tenint en conte que una banda del mural ha de fer-se amb col.laboració dels xiquets d’infantil. S’enviarà una circular comunicant la iniciativa i per anunciar l’admissió de propostes amb eixos criteris.

11.- ACTIVITATS REALITZADES I EVENTS D’AQUESTOS MESOS: Escrit pel canvi de lloc d’aparcament de bicicletes, junta extraordinària de l’AMPA per tema internet, apertura de compte bancari, organització de correus electrònics i organització d’extraescolars.

– S’ha fet un escrit pel canvi d’aparcament de bicicletes.

– S’ha fet l’escrit de queixa en relació al Pla d’emergència que va fer Conselleria.

– Arreplegarem i durem a Conselleria les reclamacions de les beques de llibres de text del curs 2012-2013.

– L’Ampa ha obert un nou compte bancari al Santander, que és on, després de mirar, menys comissions cobraven.

12.- SUGGERIMENTS, PRECS I PREGUNTES:

Es proposa fer camisetes o roba esportiva amb el logo del ‘escola.

Finalitza la reunió a les  18:00 hores.