Activitats Extraescolars

Enguany, a causa del pla de contingència per la crisi sanitària del Covid-19, no es faran activitats extraescolars en l’escola. Decissió adoptada en el Consell Escolar el 29/07/20

​Per favor, llegir amb atenció les normes i indicacions:

Fulles d’inscipció 2019-2020:

Informació de les diverses activitats extraescolars:

extraescolars

Totes aquelles persones que vulguen inscriure’s han de tornar les fulles d’inscripcions omplides a la bústia de l’AMPA.

Termini d’inscripció fins dimarts 18 de juny de 2019 per a fer els grups, excepte IRCO (que es farà a setembre) i Anglaterra en casa (que es fa directament en l’acadèmia).

Les reclamacions i modificacions (altes, baixes) es faran arribar mitjançant el mail de l’AMPA carles.salvador.extraescolars@gmail.com o a Forcuin.

CAMPBELL: L’acadèmia Campbell té un grup tancat a migdia gestionat per 4rt de primària. Si no hi sou assistents i esteu interessats, adreceu-vos directament a l’acadèmia al telèfon: 96 362 89 83.

ACTIVITATS DE DIVENDRES PER LA VESPRADA (15:30-16:30)              

Les activitats de les vesprades de divendres han de formalitzar-se, no es pot quedar ningú que no estiga inscrit a Forcuin o a una activitat d’Irco quan ixen.

Es passaran les fulles d’inscripció a setembre

HORA EXTRAORDINÀRIA DE MENJADOR 15:30-16:30 DE DIVENDRES: Aquests tallers lúdics d’IRCO és gestionat per l’AMPA, és una activitat gratuïta però és necessària la inscripció per un millor funcionament. Introduir a la bústia de l’AMPA.

Les portes només s’obriran a les 16:30.

Les altes i les baixes només es tramitaran via mail cs.menjador@gmail.com fins al dia 15 del mes anterior.

 FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

Més informació a la seua pàgina dins de la secció d’extraescolars i la seua web:

http://ampacarlessalvador.es/fundacio-esportiva-municipal/

http://www.fdmvalencia.es/esport-escolar/escoles/

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTILS DE MIGDIA

Informar-vos que, durant el temps lliure de migdia, té preferència el caràcter assistencial i educatiu del menjador davant de les activitats extraescolars propostes per l’AMPA. Per aquesta raó, l’alumnat d’infantil acudirà a les extraescolars si han acabat de dinar a l’hora de recollida de l’activitat.

L’alumnat d’infantil només pot triar una activitat de migdia a la setmana.

Per tal d’afavorir la màxima assistència, totes les activitats d’extraescolars d’infantil es redueixen a 45′ minuts i començaran a les 13,55 h.

Com que no hi ha canguratge en les activitats de migdia, serà la monitora o monitor de l’extraescolar qui replegarà als xiquets i xiquetes i informarà els progenitors si algun fill o filla falta a l’activitat perquè no ha acabat de dinar.

Moltes gràcies per la vostra comprensió.

PAGAMENT DE L´AMPA I LES MATRICULES D´EXTRAESCOLARS

Per a la realització de totes les activitats organitzades per l’AMPA cal pagar una matrícula de 25€. Les sòcies i els socis de l’AMPA queden exclosos del pagament de la matrícula. Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que les vostres filles i fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal haver pagat la quota d’associació a l’AMPA.

Vos recordem que per gaudir de les extraescolars que organitzem, cal estar al corrent del pagament de matrícula i mensualitats de l’any anterior.

En el cas de les famílies usuàries d’extraescolars que no siguen sòcies el desembre de 2019, l’AMPA els passarà un rebut amb la matrícula de les extraescolars. Si no s’abona eixe rebut, es farà baixa de l’extraescolar i no podrà continuar a l’activitat.

Recordem que segueix funcionant el Fons Solidari per a les famílies que ho necessiten. Cal sol·licitar-lo a l’escola.

Per a aquelles famílies usuàries d’extraescolars que no siguen sòcies al desembre de 2019, l’AMPA els passarà un rebut amb la matrícula de les extraescolars. Si no s’abona eixe rebut,  es donarà de baixa a l’alumne/a en l’extraescolar, i no podrà continuar a l’activitat.

Canvis en el funcionament de serveis gestionats per l’AMPA per tal d’optimitzar el nostre funcionament. (Aprovats en l’assemblea del 2 d’octubre de 2019).

A la gestió d’extraescolars Forcuin i activitat IRCO divendres (15:30-16:30) també s’han establert canvis:

BAIXES: Les baixes de les activitats seran mensuals notificades abans del dia 25 del mes anterior. Si no s’avisa dintre d’aquest període, Forcuin cobrarà la mensualitat següent.

ALTES: Les altes per a noves incorporacions o modificacions s’obriran dos períodes:

Primer període: 16-19 de desembre 2019
Segon període: 9-12 de març 2020

Sols en els casos quan un grup es tanque per falta d’alumnat, aquests podran, sense haver d’esperar als períodes d’altes, triar altra extraescolar en curs.

Contacte:

Forcuin: 963459267
Activitat IRCO: cs.menjador@gmail.com