Acta 6 de Febrer

ASSEMBLEA AMPA DIMECRES  6 DE FEBRER DE 2013

 

1.- Comença l´assemblea a les 16:40 amb la lectura i aprovació de l´acta anterior.

 

2.- COMPTE DEL BANC. En el compte del banc ens han començat a cobrar una comissió de 15 €trimestrals, hem anat a protestar i ens els han tornat, són els corresponents a l’últim trimestre de 2012, però a partir d’ara el cobraràn, així mateix hi haurà una comissió d’un € per fer una gestió presencial. En aquestes condicions no ens interessa i hem de mirar altres bancs, queda pendent durant aquest mes.

En aquest moment el número de socis de l’AMPA arriba al 69% del col.legi.

Encara que no sabem la destinació exacta de la subvenció de l’AMPA a l’escola dels 400 €, si sabem que serà destinat a fomentar el projecte d’implantació de noves tecnologies, es demana que donem suport a la direcció en aquest aspecte.

Apertanyer a Benimaclet viu suposa 100 € anuals i com a socis no tenim comunicació ni informació de les seues activitats, la pàgina web no aclareix aquesta questió i no volem de deixar de formar part d’una iniciativa de fer unió de barri, però no coneixem les implicacions.

 

 

3.- CONSELL ESCOLAR PRIMER TRIMESTRE

Punts que es van parlar:

1. Economia: Conselleria  ha donat ordre de que els col.legis que tinguen diners en caixa, han de destinar-ho a pagar als proveedors (no es pot deixar pendent el pagament al menjador) per tal cosa hem de prescindir de moment de fer unes despeses en 2 ordinadors i les pisarres digitals per al tercer cicle.

Tenim una subvenció de 2000 € per a invertir en material de suport al trilingüisme, però és en material que ja ens ve donat des de Conselleria i no es considera el més adequat.

2. Projectes del centre:

Mestre a casa, donar a coneixer aquesta plataforma a totes les famílies i posar-la en pràctica.

Hi haurà una ponència dirigida als pares de control en internet i riscos de les xarxes socials impartida pels directors dels centres que han de formar-se abans.

Trilingüisme: s’ha presentat a Conselleria la proposta de distribució de les asignaturas que han de ser en valencià, castellà i anglés que han de ser el 33,33% d’hores de cadascun no per curs sinò comptant tota la primària.

Hi ha un inspector provisional de la nostra zona, n’han d’anomenar un definitiu.

3. Plà de millora: duració de dos anys, per a millorar les competències bàsiques i la ratio de les proves d’avaluació cualitativa. El plà pot anar-se modificant trimestralment.

4. El col.legi està col.laborant en tres projectes conjuntament amb altres centres del barri per a donar suport, d’una banda a alumnat amb riscos d’exclusió social amb classes de repàs i activitats lúdiques, d’altra banda es fan sessions per a millorar i reforcir l’autoestima i per últim hi ha un estudi amb alumnes per a millorar la competència intelectual amb la música, (projecte AMURE).

5. Xarxa esportiva: s´ha fet un nou projecte de xaraxa esportiva i han canviat dos coses fonamentals: hi ha un nou coordinador que farà un treball de relacció entre centres i ja no fa aquesta funció una empresa privada i ha entrat en la xarxa el col.legi municipal de Benimaclet, com a col.legi públic del barri. També estàn fent-se gestions per a que entre el IES Benlliure ja que quasi tots el nostres alumnes van allí.

6. L’ajuntament ha contestat al nostre escrit de les mancances d’infraestructura, s’adjunta a aquesta acta.

7. L’AMPA ha demanat permis per a fer la festa de Falles.

 

4.- ELECCIONS DE L’AMPA.

Entre tots els llocs que cal cobrir es presenten els següents candidats:

Secretaria: Silvia Buch, Tresorer: José Miguel González, vocals: Ana Mañes i Josep Revert.

Encara no està clara la candidatura de la presidencia i es convocarà una assemblea extraordinària abans del dia 6 de mars per a prendre decissions i organitzar la nova junta de l’AMPA.

 

5.- CARNESTOLTES. No es fan comentaris per mancança de temps.

 

6.- FALLES. A dia d’avui a soles hi ha una proposta i va eixir elegit el lema: El nostre barri.

 

7.- EXTRAESCOLARS I XARXA ESPORTIVA.

El dia 22 de febrer, divendres hi hauràn activitats esportives per a tots els xiquets de l’escola al pati a les 16:30 hores.

Mitjançant la professora, el xiquets de bàsquet aniràn a un partit del València básquet amb un acompanyant.

 

8.- ACTIVITATS REALITZADES I EVENTS D’AQUEST MES:

Repartiment dels polars, encara no ha vingut tothom. Preparació eleccions AMPA, gestió al banc, i preparació i gestió d’articles per a la revista.

 

9.  SUGGERIMENTS, PRECS I PREGUNTES

No n´hi ha.

 

 

 

Es va cloure la sessió a les 18:45h.