Normes i indicacions respecte de l’oferta d’extraescolars

          NORMES I INDICACIONS RESPECTE DE L’OFERTA D’EXTRAESCOLARS      CURS 2019-2020

  • S’han de tornar les fulles d’inscripcions omplides a la bústia de l’AMPA abans del dilluns 17 de juny. Es publicaran llistats provisionals el 18 de juny. Les reclamacions es faran arribar mitjançant el mail de l’AMPA carles.salvador.extraescolars@gmail.com o a Forcuin.
  • L’inici de les activitats serà partir del dia 1 d’octubre de 2019. Els horaris poden sofrir reajustaments abans de començar el curs.
  • Les activitats dels divendres han de formalitzar-se, no es pot quedar ningú que no este inscrit a Forcuin o a una activitat d’Irco quan ixen.
  • La realització de les activitats exigeix un número mínim d’alumnes, diferent segons cadascuna. Si no hi ha un mínim d’alumnes per activitat, no es podrà realitzar. En el cas que una activitat supere la ràtio es farà un sorteig públic i es comunicarà als interessats amb temps suficient.
  • Serà l’empresa organitzadora, i no l’AMPA, qui s’encarregarà de cobrar els rebuts mensuals i vos indicaran les modalitats de pagament. Les baixes es comunicaran abans del dia 15 del mes que en deixa l’activitat.
  • Als preus de les activitats de vesprada, s’afegeix la taxa per “canguratge”, per pagar la persona que es responsabilitza de les instal.lacions fora de l’horari escolar. El “canguratge” es pagarà al mateix temps que l’activitat. Aquest increment de preu és de 1,5 € mensuals per hora d’activitat extraescolar a la semana (2€ hora i mitja i 2,5 € per les activitats de 2h semanals) El divendres vesprada no portaran la taxa per canguratge
  • Per a la realització de totes les activitats organitzades per l’AMPA cal pagar una matrícul.la de 25€, els socis de l’AMPA queden exclosos del pagament de la matrícul.la. Una assegurança de FAMPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que els vostres fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu socis de l’AMPA. Vos recordem que enguany els alumnes d’extraescolars deuen d’estar al corrent del pagament de matrícula i mensualitats de l’any anterior, per ser poder anar a les activitats
  • Si esteu interessats en una activitat però l’horari és incompatible amb altra activitat, indiqueu-ho
  • Si esteu interessats en una activitat no oferida i compteu amb un número suficient d’interessats en la mateixa (el número mínim d’alumnes és de 10), podeu fer una proposta a l’AMPA que es podrà estudiar en funció de la disponibilitat d’instal·lacions al col.legi: carles.salvador.extraescolars@gmail.com

                       ACTIVITATS DE DIVENDRES A VESPRADA (15:30-16:30h)                               (PENDENTS D’APROVACIÓ DE L’HORARI)

 Les activitats de les vesprades de divendres han de formalitzar-se, no es pot quedar ningú que no estiga inscrit a Forcuin o a una activitat d’Irco quan ixen.

Es passaran les fulles d’inscripció a setembre.

HORA EXTRAORDINÀRIA DE MENJADOR 15:30-16:30 DE DIVENDRES: Aquests tallers lúdics d’IRCO és gestionat per l’AMPA, és una activitat gratuïta però és necessària la inscripció per un millor funcionament. Introduir a la bústia de l’AMPA.

Les portes només s’obriran a les 16:30.

Les altes i les baixes només es tramitaran via mail cs.menjador@gmail.com fins al dia 15 del mes anterior.

                     ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTILS DE MIGDIA

Informar-vos que, durant el temps lliure de migdia, té preferència el caràcter assistencial i educatiu del menjador davant de les activitats extraescolars propostes per l’AMPA. Per aquesta raó, l’alumnat d’infantil acudirà a les extraescolars si han acabat de dinar a l’hora de recollida de l’activitat.

L’alumnat d’infantil només pot triar una activitat de migdia a la setmana.

Per tal d’afavorir la màxima assistència, totes les activitats d’extraescolars d’infantil es redueixen a 45′ minuts i començaran a les 13,55 h.

Com que no hi ha canguratge en les activitats de migdia, serà la monitora o monitor de l’extraescolar qui replegarà als xiquets i xiquetes i informarà els progenitors si algun fill o filla falta a l’activitat perquè no ha acabat de dinar.

Moltes gràcies per la vostra comprensió.

PAGAMENT DE L´AMPA I LES MATRICULES D´EXTRAESCOLARS

Per a la realització de totes les activitats organitzades per l’AMPA cal pagar una matrícula de 25€. Les sòcies i els socis de l’AMPA queden exclosos del pagament de la matrícula. Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que les vostres filles i fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal haver pagat la quota d’associació a l’AMPA.

Vos recordem que per gaudir de les extraescolars que organitzem, cal estar al corrent del pagament de matrícula i mensualitats de l’any anterior.

En el cas de les famílies usuàries d’extraescolars que no siguen sòcies el desembre de 2019, l’AMPA els passarà un rebut amb la matrícula de les extraescolars. Si no s’abona eixe rebut, es farà baixa de l’extraescolar i no podrà continuar a l’activitat.

Recordem que segueix funcionant el Fons Solidari per a les famílies que ho necessiten. Cal sol·licitar-lo a l’escola.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>