XARXA LLIBRES

L’AMPA es compromet a facilitar el lliurament de llibres de la segona fase del programa de llibres 2015-6 i de la participació al Banc de Llibres curs 2016-17.

L’AMPA estarà a la disposició dels pares i mares d’ alumnes el divendres 1 de juliol de 8.30-10.30 i de 15.00-16.00. Així com el dilluns 4 de juliol de 8.30-10.30 i de 15.00-16. En qualsevol cas el termini màxim per lliurar la documentació és el 5 de juliol.

El tràmit serà molt més ràpid si prèviament les famílies ho han sol·licitat telemàticament i tan sols acudeixen al col·legi AMB ELS QUADERNS UTILITZATS I LES 2 CÒPIES DE LA SOL·LICITUD IMPRESA, per lliurar els llibres i obtenir el segell del col·legi. Aquelles famílies que tinguin dificultats per emplenar la sol·licitud telemàticament podran fer-ho al centre, però per evitar cues per favor preguem vingueu amb la sol·licitud impresa al col·legi, gràcies.

A continuació facilitem els passos a seguir per a que la sol·licitud siga més fàcil d’emplenar:

  1. Entrar en www.ceice.gva.es/xarxallibres
  2.  Feu clic on posa “feu clic aquí per consultar tota la documentació disponible”.
  3.  A l’apartat Per a les famílies trieu la 1 o la 2 segons el cas:

 3.1. “sol·licitud telemàtica individual de participació al banc de llibres i en la 2ª fase del programa. (per als alumnes que ja han participat i cobrat els llibres del curs 2015-16 i també volen participar en el 2016-17).

 3.2. “sol·licitud telemàtica individual de participació al banc de llibres” (per als alumnes que no han participat aquest any però volen participar l’any 2016-17).

  1. Notes i possibles dubtes més freqüents:

 4.1.. El NIA (Número identificació alumne) apareix en el butlletí de notes dels alumnes.

4.2. On posa lloc, posar: “CEIP Carles Salvador, València”

 4.3. On posa llibre o material curricular posar el nom de tots els llibres utilitzats durant aquest curs així com els quaderns sol·licitats en la xarxallibres.

5. Porteu al col·legi tot el material que tingueu, tant cd,s d’anglés, llibres, i fins i tot els    quadernets, encara que estiguen usats. Els quadernets no està clar si és necessari    lliurar-los però davant el dubte, millor porteu tot el material.

  1. En el cas dels alumnes que no han usat llibres ni quadernets, però desitgen acollir-se al programa Xarxallibres per al proper curs (Cas dels alumnes de 5é i 6é), portaran el formulari de la sol·licitud amb el desglossament de llibres emprats en blanc.

 Els llibres que els alumnes han usat aquest curs, perquè els indiqueu al FORMULARI QUE HEU DE PORTAR IMPRÈS Al COL·LEGI EN ELS DIES I HORES ASSENYALADES JUNTAMENT AMB ELS LLIBRES/QUADERNS USATS són:

1er PRIMÀRIA Anglés: Beep 1 (Activity book y CD’s) i altres quadernets que s’acolliren a Xarxa llibres
2on PRIMÀRIA Anglés: Beep 1 (Activity book y CD’s) i altres quadernets que s’acolliren a Xarxa llibres
3er PRIMÀRIA Matemàtiques: Cuadernos de 1er, 2on i 3er trimestre de SANTILLANA.Lengua: Proyecto Explora: Quaderns 1 i 2.

Anglés: Megazoom 3 Activity book

4t PRIMÀRIA Matemàtiques: Cuadernos de 1er, 2on i 3er trimestre de SANTILLANA.Anglés: Megazoom 4 Activity book
5é PRIMÀRIA Deixar desglossament de llibres en blanc en la sol·licitud
6é PRIMÀRIA Deixar desglossament de llibres en blanc en la sol·licitud

Recordeu que els que no heu participat en la primera fase ho podeu fer ara.

Es recorda que l’alumnat que aquest curs estava en Educació Infantil 5 anys ha d’omplir i entregar la sol·licitud telemàtica ((opció dels que no han participat enguany) per tal de poder ser beneficiari del banc de llibres al passar a primària.

INFORMACIÓ DE LA SEGONA FASE DEL PROGRAMA XARXA LLIBRES

xarxallibres

Fins el dia 5 de juliol.

Ja està activa la segona fase del programa Xarxa-llibres. Poden participar en aquesta fase i per tant beneficiar-se del banc de llibres del centre tant aquells que van participar en la primera fase com els que no ho van fer.

Per tal de poder participar en aquest programa cal:

Recordeu que la sol·licitud dels que no heu participat en la primera fase ho podeu fer ara.

Es recorda que l’alumnat d’Educació Infantil 5 anys ha d’omplir i entregar la sol·licitud telemàtica per tal de poder ser beneficiari del banc de llibres al passar a primària.

Per a l’alumnat del primer qué el curs 2016-17 farà 1r de primària i 2n de primària el centre generarà un “xec-llibre” amb el que podràn acudir a la llibreria, papereria o centre comercial que així dessitgen per a adquirir els quaderns (no utilitzaran llibres de text).  Si la situació curricular del nostre centre ho contempla a les famílies segons normativa.

Per últim informar que cada alumne serà beneficiari de tants llibres de text com llibres en bon estat entreguen al centre.

 Per a més informació poden adreçar-se a la web dalt indicada.

Beques menjador 2016-2017

Podeu sol·licitar les beques de menjador i transport pel curs 2016-2017 en secretaria fins al 5 de juliol.

La Conselleria publicarà les beques de menjador a finals de juny. Penjarem el DOCV i les normes oficials que regeixen aquestes ajudes quan es publique. La informació d’aquest post és únicament informativa i no vinculant.

Documentació que heu d’adjuntar.:

ANEXO_I_solicitud_comedor_y_transporte

Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE dels sol·licitants (pares, tutors o semblant), així com del NIF de l’alumne o l’alumna, si en té.

La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la presentació de la còpia compulsada del llibre de família, si aquesta no figura ja en el centre educatiu.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell d’ells que no convisca amb el sol·licitant de l’ajuda. No obstant això, i açò s’aplicarà també en relació amb la viudetat del pare o de la mare, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no estiga legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili on estiga empadronat l’alumne; per a això, haurà de presentar acord o resolució per la qual s’estableix el règim de custòdia compartida i certificat d’empadronament.

La condició de menor acollit de l’alumne s’haurà d’acreditar bé per mitjà de certificat expedit per la persona titular del centre residencial de protecció de menors dependent de la conselleria amb competències en matèria de protecció de menors o pels servicis territorials de la dita conselleria, o bé per mitjà de la resolució administrativa o judicial per la qual es formalitza l’acolliment familiar o residencial.

Els fills i les filles de víctimes de violència de gènere, condició que haurà d’acreditar-se amb la presentació de la còpia compulsada de l’orde de protecció a favor de la víctima o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.

Les víctimes del terrorisme. Per a la seua acreditació es presentarà una còpia compulsada de la corresponent resolució del Ministeri de l’Interior.

Als efectes de determinació de la composició de la unitat familiar, es tindrà en compte el que es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació. Per a la justificació del dit aspecte, haurà d’aportar-se un certificat mèdic oficial que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en què es faça constar l’estat i la setmana de gestació.

Informació de l’escola: Documentacio-escola-beca-menjador

Festival fi de curs

El festival que organitza el col·legi amb l’audició de les cançons i els balls que els nostres xiquets i xiquetes han preparat, serà el DIMECRES 22 DE JUNY DE 2016 pe’l matí de 09:30 a 11:00 aproximadament.

Vos demanem col·laboració durant les actuacions guardant silenci, mantnint-vos en els llocs assenyalats, amb prudència a l’hora de fer fotografies o gravar vídeos. Els vostres fills i filles estan en horari escolar i són responsabilitats dels seus mestres.

Us recomanem que, tant adults com xiquets i xiquetes, prengueu precaucions per protegir-vos del sol i la calor: porteu aigua i una gorra o un barret.

L’horari d’aquest dia serà l’habitual: fins a les13:00 els que no dinen a l’escola, fins a les 15:00 pers als que van al menjador i fins a les 17:00 els que van a les vesprades d’anglés.

Heu d’avisar a les 9:00 si no penseu deixar a dinar en l’escola al vostre fill o filla.

INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS 2016-2017

1.- VESPRADES SETEMBRE:

La llista dels xiquets i xiquetes apuntats en les vesprades de setembre està en el tauler d’anuncis de l’AMPA, dins del col·legi. Per favor, comproveu que els vostres fills-es estan en la llista. Tan sols queden 3 places lliures i no voldríem que cap xiquet/a  què ho ha sol·licitat es quedara fora.

2.- EXTRAESCOLARES 2.016-17:

A continuació vos presentem l’horari d’extraescolars del curs 2016-2017, en un quadre adjunt perquè vos resulte més fàcil organitzar el calendari extraescolar. Les inscripcions s’arreplegaran al setembre, açò és només amb carácter informatiu.

Enguany hem tingut problemes de falta d’espai per a algunes activitats, per això anem a adoptar les mesures següents:

    – En aquelles extraescolars on el número de sol·licituds siga superior a l’espai de què disposem es farà un sorteig (per lletra de cognom) per a seleccionar els inclosos en l’activitat. Es farà una reunió pública extraordinària de l’AMPA per a realitzar el  sorteig.

    –  Els alumnes no seleccionats es podrien apuntar una altra activitat d’eixe dia.

   – Esperem no haver de fer ús del mencionat sorteig, tan sols és una mesura preventiva en cas de falta d’espai per a les activitats més sol·licitades

3.- PAGAMENT DE L´AMPA I LES MATRICULES D´EXTRAESCOLARS

És requisit per a fer ús de les extraescolars pagar la quota de l’AMPA o bé una matrícula de 25 euros per xiquet. A les famílies que estaven duent els seus fills/filles a alguna activitat i no havien pagat la quota se’ls envià un recordatori al mes de febrer. Però les famílies que encara estan a aquesta situació, si al curs vinent volen apuntar als xiquets/xiquetes a alguna activitat extraescolar hauran de posar-se al corrent, pagant la matrícula pendent del curs 2015-2016 (25 €) més la quota de socis del curs 2016-2017.

Per a aquelles famílies usuàries d’extraescolars que no siguen sòcies al desembre de 2016, l’AMPA els passarà un rebut amb la matrícula de les extraescolars. Si no s’abona eixe rebut,  es donarà de baixa a l’alumne/a en l’extraescolar, i no podrà continuar al febrer en la mateixa.

NOTA: Preus per mes, amb canguratge ja inclós. Oferta amb CARÀCTER INFORMATIU, NO VINCULANT.

EXTRAESCOLARS-2016-2017-PROVISIONAL

Novetats pagament Quota Socis AMPA 2016-2017

Benvolgudes famílies:

com tots els anys la quota per ser soci de l’AMPA és de 25 € per a famílies amb un alumne al centre i de 30 € per a famílies amb dos o més alumnes.

Vos oferim tres formes de pagar la quota del curs 2016-2017 per tal d’estalviar-se la comissió de 3 € per ingrés que ha ficat el banc “CAIXA POPULAR”:

1.- Fer una transferència des del vostre compte al compte de l’AMPA, en aquest cas la comissió, si hi ha, dependrà de les condicions que tingueu acordades amb el vostre banc.

2.- Fer personalment l’ingrés sense indicar el nom al banc, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 11.00, omplint les dades de l’alumne per triplicat a una fulla (taló de pagament) que nosaltres repartirem o que vos podeu descarregar de la nostra plana web. El banc, al moment de fer l’ingrés vos tornarà dues còpies segellades, una de les quals heu de deixar a la bústia de l’AMPA. Conserveu el vostre resguard, perquè a l’extracte del banc no tindrem la relació de pagaments amb els vostres noms, i en cas de dubte vos podria fer falta, per què serà l’única forma de saber qui ha pagat la quota.

3.- Omplir el taló de pagament i dur-la per a pagar a la seu de l’AMPA en un termini i un horari que vos comunicarem a començament de curs, i actuant com a intermediaris, nosaltres farem l’ingrés al banc. Vos donarem el vostre justificant segellat.

 COMPTE DE L’AMPA

ES15 3159 0063 5623 5839 0926

OFICINA CAIXA POPULAR

Podeu descarregar el taló de pagament ací: PLANTILLA INGRESOS_CARLES SALVADOR

 Un any més vos animem a fer-vos socis de l’AMPA. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

ESCOLA D’ESTIU

Les llistes d’admesos a l’escola d’estiu està al suro de l’AMPA dins de l’escola.

Les targetes les podreu recollir en consergeria al matí (09:00) o Jani a les vesprades (16:30 o 17:00).

Recordem que els xiquets i xiquetes sense targetes o que no estén en les llistes d’admesos, no podran entrar en l’escola d’estiu.

No hi ha places disponibles en l’escola d’estiu fins a l’11 de juliol.

foto-escola-estiu-2016

Escola matinera

Algunes fotografies de la festa de disfresses que van fer hui a l’escoleta matinera.

Partit de futbol

Hui hem gaudit d’una vesprada d’esport en família.

Tant els menuts com els grans, han suat la camiseta.

Moltes gràcies a tots els participants en el partit de futbol.

Tots sou uns campions!