Acta 16 de Gener

 

ASSEMBLEA AMPA DIMECRES 16 DE GENER DE 2013

1.- Comença l´assemblea a les 16:40 amb la lectura i aprovació de l´acta anterior.

2.- BALANÇ DE COMPTES I PREVISIÓ DE DESPESES. Nombre d´associats a l´AMPA. Encara que la venda de loteria, va ser lleugerament inferior a l´any passat, la rifa del pernil i la venda de tiquets per a l´esmorzar va ser notablement superior a l ´any passat.

La col.laboració d´aquest any amb la festa ha estat molt positiva

Per a la seguent assemblea,es pendrà una decisió sobre si l´AMPA continua aportant la quota anual a la associació ” Benimaclet Viu”,previament s´informarà amb un estudi sobre l´ aportació social que aquesta associació fa al barri.

Encara hi ha gent que es pot fer soci de l´AMPA, abans del termini del curs, aquest any hi ha menys socis que l´any passat en aquestes dates.

3.-ELECCIONS DE L´AMPA.Procediment i dates. A partir del dia de l´ assemblea 16 de Gener, s´obri el termini per a presentar-se a les eleccions de l´AMPA que conclourà el 6 de Febrer. S´han d´ocupar els càrrecs de President, vice-president, tresorer, secretari i vocals (cada vocal, s´encarregarà d´unes funcions concretes.) Les eleccions seran el 6 de Març, en l´assemblea extraordinària. Per tal de que tots els pares i mares estiguen ben assabentats i tinguen temps de participar es farà una circular informant sobre les eleccions.

L’actual presidenta exposa que hi ha baixa participació i poc interés per a organitzar les activitats que es fan. L’AMPA no és cosa de 6 persones.

4.-CONSELL ESCOLAR PRIMER TRIMESTRE. Resum dels punts principals.

-1- Es distribueixen els membres del Consell en les diferents comissions: Menjador, econòmica, permanent, convivència i activitats. -2- Aprovació del pla millora i la incorporació a la PGA i PEC, el model plurilingüe i les competències bàsiques. – L’anàlisis de l’avaluació cualitativa ha indicat un descens del nivel del col.legi prop a la mitjana, (abans n’estaven un poc per damunt). – Noves tecnologies, amb la plataforma mestre a casa, que començarà al gener, cada alumne tindrà el seu codi d´accés. – Treball per competències. – Avaluació trimestral i a la fi de curs. -3- Partida econòmica: Conselleria deu el pagament dels monitors de menjador de tot 2012, les beques des de mars i el manteniment de l’escola de 2 quatrimestres. L’escola deu a IRCO 4 factures. ( a dia d’avui Conselleria ha fet algú pagament més i l’escola ha avançat diners, de moment ens mantenim…) -4- Cal adaptar a la nova normativa, el projecte de formació en els centres, Roger, el professor d´anglès, és el coordinador i impartirà classes de formació per a la correcta utilització de la plataforma. -5- Es decideix l’organització de la festa per al dia 22 de desembre i s’aprova el canvi d’horari. -6- Precs i preguntes: Fomentar la participació de la plataforma Mestre a casa per part dels profesor i dels pares i mares. Es demana col.laboració per a fer la Revista la Veu del Carles. Es demana estudiar la possibilitat per a organitzar una visita al poliesportiu de Benimaclet. Explicació sobre la nova llei LOMQ i informar-se sobre la jornada continuada.

5.-REVISTA LA VEU DEL CARLES. Es imprescindible la col.laboració de tots per que es puga fer. Volem tot tipus d ´articles relacionats amb el barri de Benimaclet que també poden ser presentats pels pares i mares del centre. La publicitat d´empreses a la revista facilita molt la realització d´aquesta.

6.-CAMPANYA SOLIDÀRIA. Aquest any, ha hagut una gran aportació de joguines que es van repartir en varies associacions. Es poden continuar fent aportacions tan de joguines com de roba per a xiquets, durant la resta del curs, l´AMPA ja s´encarrega de repartir-ho a les associacions .

7.-CARNESTOLTES. El col.legi s´encarregarà d´organitzar-ho, igual que els altres anys.

8.-FALLES. No s´ha concretat res de la festa de falles, hi ha que organitzar-la.

9.-EXTRAESCOLARS I XARXA ESPORTIVA. Qualsevol dubte , sobre les extraescolars i la xarxa esportiva es pot consultar a Marian. Hi ha projecte de xarxa esportiva. Per a finals de Febrer es faran les Mini-Olimpiades.

10.- ACTIVITATS REALITZADES I EVENTS D´AQUEST MES:Reunió amb altres empreses d´extraescolars. Seguiment de la Web. Roba esportiva d´hivern. Festa de Nadal, campanya solidària.

11.-SUGERIMENTS ,PRECS I PREGUNTES. Posar un punt del dia en la propera reunió per a parlar de la plataforma “mestre a casa”

Es va cloure la sessió a les 18:45h.