Col·legi

Col·legi Públic Carles Salvador

 

Carles Salvador i Gimeno (València 18931955)

Mestre, gramàtic i escriptor.

Destaquen les seues publicacions vinculades amb les Normes de Castelló com el Vocabulari ortogràfic valencià i alguns llibres de poemes.

El Col∙legi Púbic Carles Salvador és una escola pública que imparteix docència en segon cicle d’Educació Infantil i en Primària (de 3 a 11 anys) amb el Programa d’Immersió Lingüística en valencià, per tal d’afavorir la integració en la realitat cultural de la nostra comunitat.
Es busca el desenvolupament integral dels alumnes, educant‐los de forma crítica i participativa en valors universals i democràtics i amb un comprimís actiu pel medi ambient.

http://benimacletconta.com/colegio-carles-salvador/