Normes i indicacions respecte de l’oferta d’extraescolars

          NORMES I INDICACIONS RESPECTE DE L’OFERTA D’EXTRAESCOLARS      CURS 2018-2019

  • Les fulles d’inscripcions s’han de tornar la fulla d’inscripción omplida a la bústia de l’AMPA abans del dimecres 20 de juny. Es publicaran llistats provisionals el 22 de juny. Les reclamacions es faran arribar mitjançant el mail de l’AMPA carles.salvador.extraescolars@gmail.com o a Forcuin forcuin@forcuin.com
  • L’inici de les activitats serà a partir del 1 d’octubre de 2018 i poden sofrir reajustaments abans de començar el curs.
  • La realització de les activitats exigeix un número mínim d’alumnes, diferent segons cadascuna. Si no hi ha un mínim d’alumnes per activitat, no es podrà realitzar.
  • En el cas que una activitat supere la ràtio es farà un sorteig públic i es comunicarà als interessats amb temps suficient.
  • Als preus de les activitats de vesprada (excepte el divendres), s’afegeix la taxa per “canguratge”, per pagar la persona que es responsabilitza de les instal·lacions fora de l’horari escolar. El “canguratge” es pagarà al mateix temps que l’activitat. Aquest increment de preu és de 1,5 € mensuals per hora d’activitat extraescolar a la setmana (2 € per activitats de hora i mitja i 2,5 € per les activitats de 2 hores setmanals, 0,50 € les activitats del divendres a les 17:00). El menjador realitzarà activitats (encara per determinar) pels seus comensals i sense cost addicional, dins del seu horari.
  • Serà l’empresa organitzadora, i no l’AMPA, qui s’encarregarà de cobrar els rebuts mensuals (amb el “canguratge” inclòs) i vos indicaran les modalitats de pagament, així com la matrícula per als no socis.
  • Per a la realització de totes les activitats organitzades per l’AMPA cal pagar una matrícul.la de 25€. Els socis de l’AMPA queden exclosos del pagament de la matrícul.la. Una assegurança de FAMPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que els vostres fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu socis de l’AMPA. Vos recordem que els alumnes d’extraescolars deuen d’estar al corrent del pagament de matrícula i mensualitats de l’any anterior, per ser poder anar a les activitats.
  • Si esteu interessats en una activitat però l’horari és incompatible amb altra activitat, indiqueu-ho.
  • Si esteu interessats en una activitat no oferida i compteu amb un número suficient d’interessats en la mateixa (el número mínim d’alumnes és de 10), podeu fer una proposta a l’AMPA i s’estudiarà en funció de la disponibilitat d’instal·lacions al col·legi. carles.salvador.extraescolars@gmail.com
  • CAMPBELL: té grups formats si n’esteu interessats, adreceu-vos directament a l’acadèmia 963628983
                   ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTILS DE MIGDIA
Informar-vos que, durant el temps lliure de migdia, té preferència el caràcter assistencial i educatiu del menjador davant de les activitats extraescolars propostes per l’AMPA. Per aquesta raó, els i les alumnes d’infantil acudiran a les extraescolars si han terminat de dinar a l’hora de recollida de l’activitat.
Els alumnes d’infantil només poden triar una activitat a migdia.
Per tal d’afavorir que acudisquen quasi tots, totes les activitats d’extraescolars d’infantil es redueixen a 45′ minuts.
Com que no hi ha canguratge en les activitats de migdia, serà el/la monitor/a de l’extraescolar qui replegarà als xiquets i xiquetes i informarà als progenitors si algun alumne/a falta a l’activitat perquè no ha acabat de dinar.
Moltes gràcies per la vostra comprensió.

PAGAMENT DE L´AMPA I LES MATRICULES D´EXTRAESCOLARS

Per a la realització de totes les activitats organitzades per l’AMPA cal pagar una matrícul.la de 25€, els socis de l’AMPA queden exclosos del pagament de la matrícul.la. Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que els vostres fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu socis de l’AMPA.

Vos recordem que els alumnes d’extraescolars deuen d’estar al corrent del pagament de matrícula i mensualitats de l’any anterior.

Per a aquelles famílies usuàries d’extraescolars que no siguen sòcies al desembre de 2018, l’AMPA els passarà un rebut amb la matrícula de les extraescolars. Si no s’abona eixe rebut,  es donarà de baixa a l’alumne/a en l’extraescolar, i no podrà continuar al febrer en la mateixa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>