Normes i indicacions respecte de l’oferta d’extraescolars

CURS 2016-2017

S’han de tornar els fulls omplits a la bústia de l’AMPA abans del dijous 22 de setembre. Es publicaran llistats provisionals el 26 de setembre. Les reclamacions es faran arribar mitjançant el mail de l’AMPA carles.salvador.ampa@gmail.com. El llistat definitiu es publicarà el 29 de setembre. L’inici de les activitats serà partir del dia 1 d’octubre.
• La realització de les activitats exigeix un número mínim d’alumnes, diferent segons cadascuna. Si no hi ha un mínim d’alumnes per activitat, no es podrà realitzar.                   • En el cas que una activitat supere la ràtio es farà un sorteig i es comunicarè als interessats amb temps suficient.
• Els horaris poden sofrir reajustaments abans de començar el curs.
• Serà l’empresa organitzadora i no l’AMPA qui s’encarregarà de cobrar els rebuts mensuals i vos indicaran les modalitats de pagament.
• Als preus de les activitats de vesprada, s’afegeix la taxa per “canguratge”, per pagar la persona que es responsabilitza de les instal.lacions fora de l’horari escolar. El “canguratge” es pagarà al mateix temps que l’activitat. Aquest increment de preu és de 1,5 € mensuals per hora d’activitat extraescolar a la semana (2€ hora i mitja i 2,5 € per les activitats de 2h semanals).
• Si esteu interessats en una activitat però l’horari és incompatible amb altra activitat, indiqueu-ho en observacions.
• Si esteu interessats en una activitat no oferida i compteu amb un número suficient d’interessats en la mateixa (el número mínim d’alumnes és de 10), podeu fer una proposta a l’AMPA que es podrà estudiar en funció de la disponibilitat d’instal·lacions al col.legi. Poseu- ho a l’espai d’observacions.                                                                                         • Si tenim de falta d’espai per a algunes activitats,s’adoptaràn les mesures següents:                – En aquelles extraescolars on el número de sol·licituds siga superior a l’espai de què disposem es farà un sorteig (per lletra de cognom) per a seleccionar els inclosos en l’activitat. Es farà una reunió pública extraordinària de l’AMPA per a realitzar el  sorteig.           –  Els alumnes no seleccionat es podrien apuntar una altra activitat d’eixe dia.                    – Esperem no haver de fer ús del mencionat sorteig, tan sols és una mesura preventiva en cas de falta d’espai per a les activitats més sol·licitades.              …………..                       • CAMPBELL: L’acadèmia Campbell té grups formats en els cursos de 3er, 5é i 6é. Si no hi sou assistents i n’esteu interessats, adreceu-vos directament a l’acadèmia.

                   ACTIVITATS EXTRAESCOLARS INFANTILS DE MIGDIA
Informar-vos que, durant el temps lliure de migdia, té preferència el caràcter assistencial i educatiu del menjador davant de les activitats extraescolars propostes per l’AMPA. Per aquesta raó, els i les alumnes d’infantil acudiran a les extraescolars si han terminat de dinar a l’hora de recollida de l’activitat.
Per tal d’afavorir que acudisquen quasi tots, totes les activitats d’extraescolars d’infantil es redueixen a 45′ minuts i començaran a les 13,55 h.
Com que no hi ha canguratge en les activitats de migdia, serà el/la monitor/a de l’extraescolar qui replegarà als xiquets i xiquetes i informarà als progenitors si algun alumne/a falta a l’activitat perquè no ha acabat de dinar.
Moltes gràcies per la vostra comprensió.

PAGAMENT DE L´AMPA I LES MATRICULES D´EXTRAESCOLARS

Per a la realització de totes les activitats organitzades per l’AMPA cal pagar una matrícul.la de 25€, els socis de l’AMPA queden exclosos del pagament de la matrícul.la. Una assegurança de FAPA cobreix l’alumnat que participa en les activitats extraescolars. Per tal que els vostres fills puguen comptar amb aquesta cobertura, cal que sigueu socis de l’AMPA.

Vos recordem que enguany els alumnes d’extraescolars deuen d’estar al corrent del pagament de matrícula i mensualitats de l’any anterior, segons acord d’assemblea (08/juny/2016).

Per a aquelles famílies usuàries d’extraescolars que no siguen sòcies al desembre de 2016, l’AMPA els passarà un rebut amb la matrícula de les extraescolars. Si no s’abona eixe rebut,  es donarà de baixa a l’alumne/a en l’extraescolar, i no podrà continuar al febrer en la mateixa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>