Acta extraordinària 27 de Febrer

ASSEMBLEA  EXTRAORDINÀRIA AMPA DIMECRES

27 DE FEBRER DE 2012  

1.- EXPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES FUNCIONS DELS CANDIDATS PRESENTATS PER A LES ELECCIONS A LA NOVA JUNTA DE L’AMPA.

 

A les 16:40 h comença la reunió.

El temps d’aquesta junta directiva serà fins a novembre de 2014 per a fer coincidir aquestes eleccions amb les del Consell escolar en temps.

Es presenten com a candidats:

Presidència: Rosa María Gil, Vicepresidència: Marian Tamarit, Secretaria: Silvia Buch, Tresorer: José Miguel González i Vocals: Jordi Bernad, Pilar Boix, Sara Gil, Ana Mañes i Josep R. Revert.

 

L’actual presidenta exposa que està disposada a presentar la seua candidatura per a renovar el càrrec, però vol deixar clar quina serà la línia d’actuació i la vicepresidenta exposa el seu suport.

 

Es fa un balanç de coses bones i males que han hagut al llarg d’aquestos dos anys, tenint en compte que estem en un mal moment per a l’educació i el any passat ha sigut un any difícil per a la comunitat educativa.

A partir d’ara esperem una major participació i repartiment de tasques. I continuarem amb la línia que portem fins ara.

Les funcions de l’AMPA seran:

– Realitzar activitats extraescolars formatives i lúdiques per a col.laborar en la labor educativa del centre.

– Actuar en un àmbit educatiu, cultural i social sempre en relació amb l’educació.

– No donarem opinions sobre temes amb una ideologia  política ni reivindicacions ofensives per a ningú sector de la societat. La crítica és admisible i necessària però no l’insult.

– Donarem informació però sense comentaris personals.

– Si cal posicionar-se en algun tema, haurà de passar i ser votat en l’assemblea o al menys per la Junta directiva.

 

La presidenta i vicepresidenta si continuen en el càrrec, volen posar el seu esforç en desenvolupar les activitats dins del nostre centre educatiu i potenciar o reclamar les deficiències detectades al nostre centre. No es neguen a fer coses de fora del centre, però no és la seua prioritat i si algú està interessat en fer alguna cosa, pot encarregar-se sempre que les decissions passen per l’assemblea.

De totes maneres hi ha “coses” externes que donem suport des de l’AMPA i que són: Trobades, xarxa esportiva, difusió d’events d’interés, campanyes solidàries a Nadal, Benimaclet viu i FAPA.

 

Una persona dels assistents va dir que no el pareix bé la desvinculació d’una ideologia ja que totes les persones en tenim una i no es pot desvincular i que com a presidenta es pot donar suport a una o altra cosa.

La presidenta vol acollir el seu dret de decidir lliurement en qué vol i no vol responsabilitzar-se i opina que a l’escola hi ha moltes opinions diferentes i no vol entrar-hi.

Una altra persona recorda que per a que les opinions o posicions tinguen validessa han de passar per assemblea.

 

La presidenta exposa que l’ordre del dia cal posar-lo abans i qualsevol pot donar un tema d’interés, i explica el procediment per a fer les assemblees i el tauler d’anuncis.

 

Es comenten de nou les funcions que cal fer i el proper dia una vegada elegida la nova junta es vora si cal buscar més ajuda.

 

Es demana un compromís per xicoteta que siga la funció de cadascú, entre tots i amb gana podem fer coses necessàries i boniques per a l’escola dels nostres fils i filles. És important que hi haja comunicació.

 

L’assemblea acaba a les 18 hores.