L’AMPA

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL CEIP CARLES SALVADOR

Finalitats de l’AMPA

a) Assistir els pares, mares, tutors i tutores en tot allò que concerneix a l’educació dels seus fills i filles.

b) Defendre els drets dels pares i mares pel que fa a l’educació dels seus fills i filles.

c) Participar en l’elecció dels representants dels pares i mares en els òrgans col∙legiats del centre, presentant candidatures i garantint el correcte desenvolupament del procés electoral.

d) Prendre part en els òrgans del municipi, comarca, zona, província, comunitat autònoma o administració central de l’Estat, en què s’haja establit o es requerisca la presència de l’associació, fins i tot mitjançant la presentació de candidatures.

e) Informar els pares i mares de les obligacions i drets que els incumbisquen respecte a l’educació dels seus fills i filles.

f) Col∙laborar en l’elaboració, desenvolupament o modificació del reglament de règim intern del centre.

g) Promoure i facilitar la participació dels pares i mares en el control de la gestió del centre.

h) Fomentar les relacions de cooperació del centre amb altres centres escolars, sectors socials i culturals de l’entorn.

i) Promoure la plena realització del principi de gratuïtat en l’àmbit del centre, així com l’efectiva igualtat de drets de tot l’alumnat sense discriminació per raons socioeconòmiqes, ideològiques, confessionals, de raça o sexe.

j) Demanar als poders públics l’acompliment de les lleis, reglaments i plans d’actuació relatius a l’educació.

k) Contribuir a l’adequat funcionament dels serveis del centre.

l) Vetlar pel respecte als drets dels alumnes.

m) Representar els interessos generals dels pares i mares davant les instàncies educatives i altres organismes.

Col∙laboració AMPA—Escola

 • Escola matinera
 • Escola d’estiu
 • Activitats extraescolars
 • Escola de pares i mares
 • Festa final de curs
 • Festes de Nadal i Carnestoltes
 • Trobades d’Escoles Valencianes
 • Xocolatada per Pasqua
 • Comissió de Convivència
 • Col∙laboració en l’organització d’esdeveniments.
 • Participació en treballs proposats pel Claustre de mestres.
 • Subvenció per a les excursions del col∙legi.
 • Roba esportiva
 • Revista “La veu del Carles”
 • Suport econòmic per l’hort urbà

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>