Acta 7 de Novembre

ORDRE DEL DIA:

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ESCAU DE L’ ACTA ANTERIOR. (5 minuts).

2.- ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR. (10 minuts).

3.- FESTA DE NADAL. LOTERIA DE NADAL. (8 minuts).

4.- WEB. (10 minuts).

5.- EXTRAESCOLARS I XARXA ESPORTIVA. (3 minuts)

6.- ACTIVITATS REALITZADES I EVENTS D’AQUEST MES: Subvencions presentades, pintura, reunions extraescolars, seguiment de la manca de professorat, deficiències de manteniment, curset consell escolar… (5 minuts).

7.- ROBA ESPORTIVA D’HIVERN. (3 minuts).

8.- CONSULTA CURSET DE SEGURETAT EN INTERNET. (3 minuts)

9.- REVISTA: LA VEU DEL CARLES. (3 minuts).

10.- DISTRIBUCIÓ DE FUNCIONS: President, vicepresident, secretari i tresorer. Extraescolars i seguiment, festes, subvencions, FAPA, CAPPEV, revista, escola matinera, escola d’estiu, cursets i d’altres… (10 minuts)

11. SUGGERIMENTS, PRECS I PREGUNTES (5 minuts).

17:45 hores. Fi de la sessió.

És important la teua assistència. T’esperem.

Recordeu que els xiquets queden a la cura d’una monitora