XARXA LLIBRES

L’AMPA es compromet a facilitar el lliurament de llibres de la segona fase del programa de llibres 2015-6 i de la participació al Banc de Llibres curs 2016-17.

L’AMPA estarà a la disposició dels pares i mares d’ alumnes el divendres 1 de juliol de 8.30-10.30 i de 15.00-16.00. Així com el dilluns 4 de juliol de 8.30-10.30 i de 15.00-16. En qualsevol cas el termini màxim per lliurar la documentació és el 5 de juliol.

El tràmit serà molt més ràpid si prèviament les famílies ho han sol·licitat telemàticament i tan sols acudeixen al col·legi AMB ELS QUADERNS UTILITZATS I LES 2 CÒPIES DE LA SOL·LICITUD IMPRESA, per lliurar els llibres i obtenir el segell del col·legi. Aquelles famílies que tinguin dificultats per emplenar la sol·licitud telemàticament podran fer-ho al centre, però per evitar cues per favor preguem vingueu amb la sol·licitud impresa al col·legi, gràcies.

A continuació facilitem els passos a seguir per a que la sol·licitud siga més fàcil d’emplenar:

  1. Entrar en www.ceice.gva.es/xarxallibres
  2.  Feu clic on posa “feu clic aquí per consultar tota la documentació disponible”.
  3.  A l’apartat Per a les famílies trieu la 1 o la 2 segons el cas:

 3.1. “sol·licitud telemàtica individual de participació al banc de llibres i en la 2ª fase del programa. (per als alumnes que ja han participat i cobrat els llibres del curs 2015-16 i també volen participar en el 2016-17).

 3.2. “sol·licitud telemàtica individual de participació al banc de llibres” (per als alumnes que no han participat aquest any però volen participar l’any 2016-17).

  1. Notes i possibles dubtes més freqüents:

 4.1.. El NIA (Número identificació alumne) apareix en el butlletí de notes dels alumnes.

4.2. On posa lloc, posar: “CEIP Carles Salvador, València”

 4.3. On posa llibre o material curricular posar el nom de tots els llibres utilitzats durant aquest curs així com els quaderns sol·licitats en la xarxallibres.

5. Porteu al col·legi tot el material que tingueu, tant cd,s d’anglés, llibres, i fins i tot els    quadernets, encara que estiguen usats. Els quadernets no està clar si és necessari    lliurar-los però davant el dubte, millor porteu tot el material.

  1. En el cas dels alumnes que no han usat llibres ni quadernets, però desitgen acollir-se al programa Xarxallibres per al proper curs (Cas dels alumnes de 5é i 6é), portaran el formulari de la sol·licitud amb el desglossament de llibres emprats en blanc.

 Els llibres que els alumnes han usat aquest curs, perquè els indiqueu al FORMULARI QUE HEU DE PORTAR IMPRÈS Al COL·LEGI EN ELS DIES I HORES ASSENYALADES JUNTAMENT AMB ELS LLIBRES/QUADERNS USATS són:

1er PRIMÀRIA Anglés: Beep 1 (Activity book y CD’s) i altres quadernets que s’acolliren a Xarxa llibres
2on PRIMÀRIA Anglés: Beep 1 (Activity book y CD’s) i altres quadernets que s’acolliren a Xarxa llibres
3er PRIMÀRIA Matemàtiques: Cuadernos de 1er, 2on i 3er trimestre de SANTILLANA.Lengua: Proyecto Explora: Quaderns 1 i 2.

Anglés: Megazoom 3 Activity book

4t PRIMÀRIA Matemàtiques: Cuadernos de 1er, 2on i 3er trimestre de SANTILLANA.Anglés: Megazoom 4 Activity book
5é PRIMÀRIA Deixar desglossament de llibres en blanc en la sol·licitud
6é PRIMÀRIA Deixar desglossament de llibres en blanc en la sol·licitud

Recordeu que els que no heu participat en la primera fase ho podeu fer ara.

Es recorda que l’alumnat que aquest curs estava en Educació Infantil 5 anys ha d’omplir i entregar la sol·licitud telemàtica ((opció dels que no han participat enguany) per tal de poder ser beneficiari del banc de llibres al passar a primària.

INFORMACIÓ DE LA SEGONA FASE DEL PROGRAMA XARXA LLIBRES

xarxallibres

Fins el dia 5 de juliol.

Ja està activa la segona fase del programa Xarxa-llibres. Poden participar en aquesta fase i per tant beneficiar-se del banc de llibres del centre tant aquells que van participar en la primera fase com els que no ho van fer.

Per tal de poder participar en aquest programa cal:

Recordeu que la sol·licitud dels que no heu participat en la primera fase ho podeu fer ara.

Es recorda que l’alumnat d’Educació Infantil 5 anys ha d’omplir i entregar la sol·licitud telemàtica per tal de poder ser beneficiari del banc de llibres al passar a primària.

Per a l’alumnat del primer qué el curs 2016-17 farà 1r de primària i 2n de primària el centre generarà un “xec-llibre” amb el que podràn acudir a la llibreria, papereria o centre comercial que així dessitgen per a adquirir els quaderns (no utilitzaran llibres de text).  Si la situació curricular del nostre centre ho contempla a les famílies segons normativa.

Per últim informar que cada alumne serà beneficiari de tants llibres de text com llibres en bon estat entreguen al centre.

 Per a més informació poden adreçar-se a la web dalt indicada.

Beques menjador 2016-2017

Podeu sol·licitar les beques de menjador i transport pel curs 2016-2017 en secretaria fins al 5 de juliol.

La Conselleria publicarà les beques de menjador a finals de juny. Penjarem el DOCV i les normes oficials que regeixen aquestes ajudes quan es publique. La informació d’aquest post és únicament informativa i no vinculant.

Documentació que heu d’adjuntar.:

ANEXO_I_solicitud_comedor_y_transporte

Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE dels sol·licitants (pares, tutors o semblant), així com del NIF de l’alumne o l’alumna, si en té.

La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la presentació de la còpia compulsada del llibre de família, si aquesta no figura ja en el centre educatiu.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell d’ells que no convisca amb el sol·licitant de l’ajuda. No obstant això, i açò s’aplicarà també en relació amb la viudetat del pare o de la mare, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no estiga legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili on estiga empadronat l’alumne; per a això, haurà de presentar acord o resolució per la qual s’estableix el règim de custòdia compartida i certificat d’empadronament.

La condició de menor acollit de l’alumne s’haurà d’acreditar bé per mitjà de certificat expedit per la persona titular del centre residencial de protecció de menors dependent de la conselleria amb competències en matèria de protecció de menors o pels servicis territorials de la dita conselleria, o bé per mitjà de la resolució administrativa o judicial per la qual es formalitza l’acolliment familiar o residencial.

Els fills i les filles de víctimes de violència de gènere, condició que haurà d’acreditar-se amb la presentació de la còpia compulsada de l’orde de protecció a favor de la víctima o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere.

Les víctimes del terrorisme. Per a la seua acreditació es presentarà una còpia compulsada de la corresponent resolució del Ministeri de l’Interior.

Als efectes de determinació de la composició de la unitat familiar, es tindrà en compte el que es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació. Per a la justificació del dit aspecte, haurà d’aportar-se un certificat mèdic oficial que acredite l’embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en què es faça constar l’estat i la setmana de gestació.

Informació de l’escola: Documentacio-escola-beca-menjador

Donació del Col·legi Carles Salvador a Piel de Mariposa.

2016-02-22-Piel mariposa-1

Compartim una publicació de Piel de Mariposa, amb la donació que varen fer els alumnes del col·legi amb la recaptació del mercadet solidari de Nadal.

 

2016-02-22-Piel mariposa-2

 

 

Sentim molt el retard en la compartició d’aquesta publicació.

 

 

Podeu veure la publicació original pinxant en la imatgeDebra tiendas solidarias copia

Podeu trobar més informació de l’associació en:Debra

Xarxa de llibres

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d’un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.

Per a rebre l’ajuda s’han de presentar els justificants de compra per compres efectuades durant l’any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF/CIF del proveïdor, data, adreça i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu.

Com ens han comunicat els professors, vindrà personal de l’ajuntament a la nostra escola a rebre la documentació que s’ha de presentar (alumnes de primària). En el cas de la nostra escola la data de recepció en la mateixa escola, per personal de l’ajuntament  serà el 29 de GENER.

Formulari per a les famílies. No emplenable

Presentació per internet.

Mes informació en els telèfons: 900 – 20 21 22 i 96 – 317 52 02 i en la web:

xarxallibres

Recollida de joguines

CAMPANYA SOLIDÀRIA: Recollida de joguines

Com altres anys estem recollint joguines en bon estat per a donar-los a famílies ateses per Càritas, a la guarderia de la presó i a l’associació benèfica Betel.2014-12-08_juguetes

Podeu emportar les joguines a la porta de la seu de l’AMPA fins el dia 18 a les 15:00 h.

Volem aclarir que el mercadet solidari, com tots els anys estarà organitzat per l’Escola (Mestres i alumnes) i les coses per al mercadet es deixen a la sala de professors mitjançant la conserge.

Xarxa de llibres

Adjuntem document que FAPA ens ha fet arribar des de l’Ajuntament de València amb informació sobre la tramitació de les ajudes del programa Xarxa Llibres.

Circular informativa Ajuntament

 Com ens han comunicat els professors, vindrà personal de l’ajuntament a la nostra escola a rebre la documentació que s’ha de presentar (alumnes de primària). En el cas de la nostra escola la data de recepció en la mateixa escola, per personal de l’ajuntament  serà el 29 de GENER.