Normativa publica respecte a les ajudes de menjador escolar, transport i banc de llibres

Als següent links trobareu la normativa publica  respecte a les ajudes de menjador escolar, transport i banc de llibres.

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

Extracte de la Resolució de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

Fons solidari

Ampliem la campanya del fons solidari destinat a sufragar a determinats xiquets i xiquetes l’import d’excursions extraescolars pedagògiques i opcionalment en fons-solidarifunció de la recaptació a altres conceptes, com ara la compra de material escolar.

POTS DEIXAR LA TEUA CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA dins de la caixa per tal fin que es troba a consertgeria, fins al 31 de març.

La donació és totalment voluntària i anònima.

FONS SOLIDARI

Enguany, tornen a llançar la campanya del fons solidari destinat a sufragar a determinats xiquets i xiquetes l’import d’excursions extraescolars pedagògiques i opcionalment en funció de la recaptació a altres conceptes, com ara la compra de material esfons-solidaricolar.

Habilitarem una urna tancada a consergeria, fins al 14 de març, perquè pugueu fer la vostra aportació de forma totalment voluntària i anònima. Al costat, posarem sobres per si voleu agafar u.

Ajudes menjador

Hui han eixit publicades en el DOGV nº 7838, les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a menjador escolar i per al transport escolar.

Açi teniu un breu resum enviat per FAPA i els enllaços a la normativa publicada:

Resum-ajudes-menjador_
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6025.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6028.pdf